LogoLeieflora

architectuur  |  aanleg  |  onderhoud

Verkoopsvoorwaarden

Al onze facturen zijn contant betaalbaar zonder korting. Een interest van 8% vanaf de vervaldatum van de factuur is verschuldigd. Teneinde de meerdere schade te vergoeden welke door de wanbetaling wordt geleden, wordt ieder factuurbedrag bij niet betaling op de vervaldag van rechtswege en zonder dat het ingebrekestelling vereist, verhoogd met 12%. De klachten aangaande de facturen zijn niet meer aanneembaar wanneer zij niet geformuleerd zijn binnen de acht dagen van de datum van de factuur. Voor hergroei van planten kan geen waarborg gegeven worden. De geleverde goederen worden niet meer terug genomen. In geval van betwisting of procedure is enkel het vredegerecht te Kortrijk of de rechtbank van koophandel te Kortrijk bevoegd.